top of page

Operator

 

Black House Tattoo Ltd. 

Siedziba: Turnovská 477/6, 180 00, Praha, IČO: 04385322

Prawa autorskie 2017 Black House Tattoo sro 

Przetwarzanie danych osobowych

Do komunikacji elektronicznej

Wprowadzając Państwa dane osobowe, administratorem Państwa danych osobowych staje się BLACK HOUSE TATTOO sro, z siedzibą Turnovská 477/6, 18000 Praha 8, IČ 4385322. Rejestrujemy E-mail, Imię i Nazwisko, Telefon, 2 lata od tytułu prawnego uzasadnionego interesu. Przetwarzamy te dane w celu komunikacji z klientami i stworzenia oferty.

Aby wyrazić zgodę na zabieg

Wprowadzając Państwa dane osobowe, administratorem Państwa danych osobowych staje się BLACK HOUSE TATTOO sro, z siedzibą Turnovská 477/6, 18000 Praha 8, IČ 4385322. Z tytułu prawnego wykonania umowy odnotowujemy Miejsce zamieszkania, Data urodzenia, Email, Imię i nazwisko, Telefon, 3 miesiące po podpisaniu. Przetwarzamy te dane w celu przetworzenia i stworzenia zapytania klienta. Z tytułu prawnego obowiązku prawnego odnotowujemy Miejsce zamieszkania, Data urodzenia, Email, Imię i Nazwisko, Telefon, 10 lat. Przetwarzamy te dane w celu realizacji zamówień i prowadzenia księgowości. Przekazujemy te dane Světlana Prikazčiková.

Do oświadczenia przedstawiciela prawnego

Po uzupełnieniu Twoich danych osobowych administratorem Twoich danych osobowych stanie się BLACK HOUSE TATTOO sro z siedzibą pod adresem Křížkova 52/48, 18600 Praha, IČ 4385322. Dla tytułu prawnego uzasadnionego interesu odnotowujemy Datę urodzenia dziecka, Imię i nazwisko dziecka, Imię i Nazwisko przedstawiciela ustawowego, Telefon przedstawiciela ustawowego, 3 miesiące po podpisaniu. Przetwarzamy te dane w celu.

Twoje prawa

Możesz sprzeciwić się temu przetwarzaniu, a także zażądać sprostowania podanych danych osobowych, zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe na Twój temat rejestrujemy lub, jeśli to możliwe, zażądać usunięcia danych osobowych. Jeśli tak się stanie  zautomatyzowanego przetwarzania, masz prawo do przenoszenia danych i nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na tej decyzji. W  jeśli udzieliłeś nam pozwolenia na przetwarzanie któregokolwiek z  danych osobowych, informujemy, że zgodę tę można uzyskać w:  w dowolnym momencie w przyszłości i na administratorze spoczywa obowiązek późniejszego usunięcia tych danych i nieprzetwarzania ich. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) na takie przetwarzanie. Swoje prośby można kierować na adres i.sorokin@seznam.cz lub do siedziby naszej firmy: BLACK HOUSE TATTOO sro, Turnovská 477/6, 18000 Praga 8.

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

BLACK HOUSE TATTOO sro z siedzibą Křížkova 52/48, 18600 Praha, IČ 4385322 dba o ochronę danych osobowych, które nam przekazujesz. Ważne jest, abyś wiedział, że dane osobowe, które nam przekazujesz, są przetwarzane w sposób odpowiedzialny, przejrzysty i osobiście  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Przysługuje Ci prawo żądania informacji o zarejestrowanych danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, jeżeli są one podane na podstawie Twojej zgody. Jeśli ma miejsce automatyczne przetwarzanie, masz prawo do przenoszenia danych i nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na tej decyzji. W  W przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pisemnie w siedzibie firmy.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

BLACK HOUSE TATTOO sro dba o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam przekazujesz. Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby odpowiednio chronić Twoje dane:  biorąc pod uwagę powagę ich przetwarzania. DO  Twoja nieuprawniona osoba nie ma dostępu do Twoich danych osobowych, które od Ciebie pozyskaliśmy i nie przekazujemy ich innym podmiotom do dalszego przetwarzania bez Twojej zgody, chyba że wymagają tego przepisy prawa lub  ochrona naszych interesów prawnych.

Prawo do informacji

Masz prawo poprosić BLACK HOUSE TATTOO sro o informacje, jakie dane osobowe oraz w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzamy na Twój temat. Informacje te przekażemy Państwu bezpłatnie najpóźniej w ciągu 30 dni, aw sytuacjach awaryjnych najpóźniej w ciągu 90 dni. Rozszerzenie w  W wyjątkowych przypadkach poinformujemy Cię na czas. Jeśli zażądasz ujawnienia informacji, które rejestrujemy na Twój temat, najpierw musimy zweryfikować, czy rzeczywiście jesteś osobą, do której należą te informacje. W związku z tym we wniosku podaj wystarczającą identyfikację swojej osoby. W razie potrzeby mamy prawo zażądać dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Cię, zanim przekażemy Ci przetwarzane przez nas dane osobowe  Do twojej osoby.

Mamy prawo do rozsądnego odrzucenia próśb o informacje, które są nieuzasadnione lub bezzasadnie powtarzalne lub których uzyskanie wymaga nieproporcjonalnego wysiłku lub byłoby trudne do uzyskania (zwykle z systemów kopii zapasowych, archiwów itp.).

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania danych osobowych, które rejestrujemy na Twój temat, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na Twoje żądanie dane te mogą zostać przekazane innemu administratorowi.

Aktualizacja danych, prawo do poprawiania

Ponieważ dane osobowe mogą z czasem ulec zmianie (np. zmiana nazwiska), z przyjemnością poinformujemy Cię, że nastąpiła zmiana, aby zapewnić aktualność Twoich danych osobowych i uniknąć błędów. Podanie informacji o zmianach danych jest dla nas niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych działań jako Administratora.

Wiąże się to również z Twoim prawem do poprawiania danych osobowych, które na Twój temat gromadzimy. Jeśli uznasz, że nasze informacje nie są już aktualne, masz prawo zażądać ich poprawienia.

Zastrzeżenia

Jeśli uważasz, że nie przetwarzamy Twoich danych osobowych zgodnie z  obowiązującym ustawodawstwem Republiki Czeskiej i Unii, masz prawo do wniesienia sprzeciwu, a my następnie zweryfikujemy zasadność Twojego wniosku. W  w momencie wniesienia sprzeciwu przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie ograniczone do czasu potwierdzenia zasadności sprzeciwu. Informujemy, że masz również prawo zwrócić się do właściwego organu ochrony danych osobowych w sprawie przetwarzania danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat, pod następującym adresem:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Ppłk. Sochora 27
170 00 Praga 7

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym:  jeśli uważasz, że zarejestrowane w ten sposób zapisy nie są dokładne lub przetwarzamy je nielegalnie, a także jeśli uważasz, że nie potrzebujemy już tych danych do celów ich przetwarzania.

Prawo do usunięcia

Jeżeli kiedykolwiek udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. adresu e-mail w ramach wysyłanego przez Ciebie newslettera), masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, a my jesteśmy zobowiązani do usunięcia przetwarzanych przez nas danych wyłącznie na podstawie Twojej zgody. Prawo do usunięcia nie przysługuje w stosunku do danych przetwarzanych w ramach obowiązku wykonania umowy, ze względów prawnych lub prawnie uzasadnionych interesów. Jeśli niektóre z Twoich danych są przechowywane w  systemy kopii zapasowych, które automatycznie zapewniają odporność wszystkich naszych systemów i pełnią funkcję ochrony przed utratą danych na wypadek awarii, nie jest w stanie  Dokładamy wszelkich starań, aby usunąć te dane z systemów kopii zapasowych i często nie jest to nawet technicznie wykonalne. Jednak dane te nie są już aktywnie przetwarzane i nie będą wykorzystywane do  inne cele przetwarzania.

Gdzie możesz iść

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych możesz również skontaktować się z i.sorokin@seznam.cz lub z siedzibą naszej firmy:

BLACK HOUSE TATTOO sro
Krzyżowa 52/48
18600 Praga

Strony internetowe - pliki dziennika

Jeśli uzyskujesz dostęp i przeglądasz naszą stronę internetową, przetwarzamy następujące pliki dziennika i przechowujemy je na naszych serwerach. Przechowywane przez nas informacje obejmują:

  • Twój adres IP

  • Otwórz stronę naszej witryny

  • Kod odpowiedzi http

  • Identyfikacja Twojej przeglądarki

Przetwarzamy te informacje maksymalnie przez rok i tylko w celu ochrony prawnej.

Ciasteczka

Odwiedzając naszą stronę, zostajesz poinformowany, że korzystamy z technologii do zbierania i przechowywania informacji za pomocą plików cookies na Twoim urządzeniu. Cookies to małe pliki tekstowe, których nigdzie nie wysyłamy, możesz z nich korzystać  usunąć przeglądarki lub całkowicie wyłączyć ich używanie. Cookies nie zbierają żadnych Twoich danych osobowych, ale bez tych plików nie możemy zapewnić pełnej funkcjonalności serwisu.

Analiza i statystyki

Monitorujemy i analizujemy strony internetowe za pomocą usług analitycznych. Żaden z  Informacje, które analizujemy za pośrednictwem tej usługi, nie są Twoimi danymi osobowymi. Dzięki tej usłudze określamy dane o ruchu i dane geograficzne, informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym, z którego uzyskujesz dostęp do naszej witryny. Wszystkie te informacje wykorzystujemy w celach marketingowych, w celu dalszego ulepszania strony internetowej i treści, a także w celu ochrony prawnej.

Wysyłanie wiadomości e-mailem

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymywaniem ofert produktów BLAG HOUSE TATTOO sro drogą e-mailową, o czym poinformujesz nas i wyrazisz zgodę na takie wykorzystanie Twojego adresu e-mail, będziemy przetwarzać ten e-mail wyłącznie w tym celu. BLACK HOUSE TATTOO sro nie przekazuje otrzymanego w ten sposób adresu e-mail żadnym innym podmiotom. W przypadku, gdy w dowolnym momencie w przyszłości zdecydujesz, że nie chcesz już otrzymywać w tym celu wiadomości e-mail od BLACK HOUSE TATTOO sro, możesz wycofać zgodę na przetwarzanie adresu e-mail tutaj lub pisemnie do siedziby firmy .

Przetwarzanie danych osobowych

Zobacz, jak BLACK HOUSE TATTOO sro przetwarza następujące dane osobowe / kategorie danych osobowych, w tym określone tytuły prawne, cele i czasy przetwarzania dla poszczególnych zapisów czynności przetwarzania.

Kategoria: Wypełnienie formularza

Formularz zgłoszeniowy

Dane zostały pozyskane od innego podmiotu

Rekord zawiera informacje o małoletnim Nie

Tytuł prawny Wykonanie umowy

Dane osoboweMiejsce zamieszkania  (Dane osobiste),  Numer OP  (Dane osobiste),  Numer konta  (Dane osobiste),  Data urodzenia (Dane osobowe),  E-mail  (Dane osobiste),  Imię i nazwisko  (Dane osobiste),  Miejsce urodzenia (Dane osobowe),  Osobisty numer identyfikacyjny  (Dane osobiste),  Telefon  (Dane osobiste)

Cel przetwarzania dokumentacji pracowniczej

Czas przetwarzania na czas trwania stosunku pracy

ProcesoryRachunkowość

Tytuł prawny Obowiązek prawny

Dane osoboweMiejsce zamieszkania  (Dane osobiste),  Numer OP  (Dane osobiste),  Numer konta  (Dane osobiste),  Data urodzenia (Dane osobowe),  E-mail  (Dane osobiste),  Imię i nazwisko  (Dane osobiste),  Miejsce urodzenia (Dane osobowe),  Osobisty numer identyfikacyjny  (Dane osobiste),  Telefon  (Dane osobiste)

Cel przetwarzania dokumentacji pracowniczej i przesyłania wynagrodzeń na konto

Czas przetwarzania10 lat

ProcesoryRachunkowość

BeneficjenciFinanční úřad, OSSZ, ZP

Zgoda na interwencję

Dane zostały pozyskane od innego podmiotu

Rekord zawiera informacje o małoletnim Nie

Tytuł prawny Wykonanie umowy

Dane osoboweMiejsce zamieszkania  (Dane osobiste),  Data urodzenia  (Dane osobiste),  E-mail  (Dane osobiste),  Imię i nazwisko  (Dane osobiste),  Telefon  (Dane osobiste)

Cel rozliczenia i utworzenie wniosku klienta

Czas przetwarzania3 miesiące po podpisaniu

Tytuł prawny Obowiązek prawny

Dane osoboweMiejsce zamieszkania  (Dane osobiste),  Data urodzenia  (Dane osobiste),  E-mail  (Dane osobiste),  Imię i nazwisko  (Dane osobiste),  Telefon  (Dane osobiste)

Cel przetwarzaniaPrzetwarzanie zamówień i prowadzenie ksiąg

Czas przetwarzania10 lat

ProcesoryRachunkowość

Oświadczenie przedstawicieli prawnych

Dane zostały pozyskane od innego podmiotu

Rekord zawiera informacje o małoletnim Tak

Tytuł prawny Uzasadniony interes

Dane osobowe Data urodzenia dziecka  (Dane osobiste),  Imię i nazwisko dziecka  (Dane osobiste),  Imię i nazwisko przedstawiciela prawnego  (Dane osobiste),  Telefon przedstawiciela prawnego  (Dane osobiste)

Cel przetwarzania

Czas przetwarzania3 miesiące po podpisaniu

Kategoria: Komunikacja online

Komunikacja e-mail

Dane zostały pozyskane od innego podmiotu

Rekord zawiera informacje o małoletnim Nie

Tytuł prawny Uzasadniony interes

Dane osoboweE-mail  (Dane osobiste),  Imię i nazwisko  (Dane osobiste),  Telefon  (Dane osobiste)

Cel przetwarzaniaKomunikacja z klientami i tworzenie ofert

Czas przetwarzania2 lata

Kategoria: Formularz internetowy

formularz internetowy

Dane zostały pozyskane od innego podmiotu

Rekord zawiera informacje o małoletnim Nie

Tytuł prawny Uzasadniony interes

Dane osoboweE-mail  (Dane osobiste),  Imię i nazwisko  (Dane osobiste)

Cel przetwarzaniaKomunikacja z klientami i tworzenie ofert szytych na miarę

Czas przetwarzania2 lata

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

DO  nie dochodzi do przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym lub innym odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym.

 

Polityka prywatności jest regularnie aktualizowana i może zostać zmieniona przez  w razie potrzeby zaktualizuj. Ta polityka prywatności została ostatnio zmodyfikowana w dniu  poniedziałek, 16 lipca 2018 r.

bottom of page